La Fundació Activitats realitzades Projectes Mitjans de comunicació

Entitats col·laboradores

Com col·laborar Enllaços Contacte
   
 
 

La Fundació

Qui som

Orígens

Organització

Què fem?

On som?

 

Qui som

La nostra raó de ser

La Fundació Sardà-Pujadas es va crear l'any 1985. És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa, dedicada a facilitar i promoure l'educació i la integració en la societat de nois i noies que requereixin atenció educativa específica.

Catalunya és el seu àmbit d'actuació.

La Fundació Sardà-Pujadas ha anat ampliant els seus objectius. A partir de l'any 2012, té com a finalitat l’assistència escolar i extraescolar de nois i noies amb problemes d’aprenentatge, trastorns de conducta i adaptació.

Objectius

• Tutela i atenció a les necessitats específiques de les escoles d'educació especial, a petició d'aquestes.

• Suport als alumnes amb problemes d'aprenentatge i adaptació, ja sigui per raó de la seva discapacitat o sobredotació intel·lectual, a sol·licitud dels seus centres educatius.

• Millora de les instal·lacions i actualització de l’equipament per a dur a terme la labor docent.

• Formació i reciclatge del personal docent.

• Foment d’activitats educatives extraescolars i de lleure.

• Promoció i estímul d’iniciatives pedagògiques.