La Fundació Activitats realitzades Projectes Mitjans de comunicació

Entitats col·laboradores

Com col·laborar Enllaços Contacte
   
 
 

La Fundació

Qui som

Orígens

Organització

Què fem?

On som?

 

Orígens

L’any 1966, Mn. Francesc de P. Sardà Pujadas, rector de la Parròquia Mare de Déu de Montserrat, del Guinardó (Barcelona), va crear l’Escola Parroquial Especial Mare de Déu de Montserrat per tal d’acollir nois i noies del barri amb necessitats educatives especials.

L'any 1985, Mn. Sardà va crear la Fundació Sardà- Pujadas com a Fundació Autònoma Privada de l’Església, amb plena personalitat jurídica i sense ànim de lucre.

El Cardenal Narcís Jubany erigí la Fundació Sardà Pujadas per Decret episcopal de 19 de desembre de 1985. La Fundació fou constituïda mitjançant escriptura pública el 27 de febrer de 1986, figurant inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justícia amb el núm. 16-SE/F.

Parròquia Mare de Déu de Montserrat
   

Objectius inicials

La Fundació Sardà-Pujadas facilità a l'Escola Parroquial Especial Mare de Déu de Montserrat del Guinardó, i a la seva secció de formació professional, consell i suport econòmic per:

• La millora de les instal·lacions i l'actualització i modernització de l'equipament per a la seva tasca docent.

• La formació i reciclatge del personal docent.

• El foment d'activitats educatives extraescolars i de lleure.

• La promoció i l'estímul d'iniciatives pedagògiques.

   

 

El Fundador Mn. Francesc de P. Sardà Pujadas
 
 • Barcelona, setembre 1910-març 1998
 • Ordenat prevere el 1939
 • Vicari de la Parròquia Mare de Déu de Montserrat el 1940
 • Arxipreste d'Horta (Barcelona) el 1969
 • Rector en diverses parròquies:
  Rodenyà, Caldes d'Estrac, Mare de Déu de Montserrat (Guinardó, Barcelona), Sant Pacià (Sant Andreu, Barcelona)
 • Fundador de l'Escola Parroquial Especial Mare de Déu de Montserrat
 • Premi Horta-Guinardó el 1995

 

La Fundació Sardà-Pujadas es va constituir sota la presidència de Mn. Francesc de P. Sardà Pujadas, essent els patrons constituents:

 • Sr. Emili Echeverria Quintana (vicepresident)
 • Sr. Pere Conesa Garcia (secretari)
 • Sr. Joan Bartolí Rodriguez (comptable)
 • Sr. Manuel Tort i Martí
 • Sr. Enric Mañosas Barrera
 • Sr. Jordi Fariñas Oliveras
 • Sr. Antoni Bolea Villa
 • Sr. Josep Fibla Puigdengolas
 • Sr. Andreu Perelló Garcereny
 • Sr. Jordi Montserrat Romeu